Brand Driven innovation

Design Driven Innovation, opdracht 1

Voor deze opdracht heb ik het merk Innocent (bekend om zijn smoothies) bestudeerd. Met behulp van het boek Brand Driven Innovation van Erik Roscam Abbing heb ik innocent eerst tot een human-centered brand gemaakt, en er vervolgens een brand-driven innovatiestrategie voor ontwikkeld.

Het verslag van de opdracht vindt u hier.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Netwerk van interpreters

Design Driven Innovation, opdracht 2

In dit verslag beschrijf ik het netwerk van interpreters dat ik zou kunnen gebruiken voor mijn concept voor 1 miljard mensen. Dit doe ik door middel van een visual, en de drie fasen van Verganti te behandelen: listening, interpreting en adressing.

Het verslag van de opdracht vindt u hier.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hema gaat Bric Brac

Crosscultural Communication, opdracht 1

Als de HEMA besluit zich in één van de BRIC-landen te vestigigen, waar lopen zij dan tegen aan? Wat is de cultuur van dit land, wat moeten zij veranderen aan hun winkels en producten om een goed imago op te bouwen? En wat kúnnen zij veranderen zonder hun eigen formule te grabbel te gooien?

Voor deze opdracht heb ik aan de hand van het model van Hofstede een analyse gemaakt van Rusland, en dit toegepast op de merkwaarden van HEMA. Het verslag hiervan vindt u hier.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wat een Chinees moet weten over Nederlanders

Crosscultural Communication, opdracht 2

Wat zou een Chinees (Chinese student) moeten of willen weten over Nederland? Tijdens onze minor zullen twee van onze klasgenoten een bezoek brengen aan Shanghai, en om de mensen die zij daar ontmoeten meer te leren over Nederland hebben wij een kwartetspel ontworpen. Op de kaarten staan de belangrijkste dingen die (volgens ons) Nederland typeren, kort uitgelegd.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Internationale commercials

Crosscultural Communication, opdracht 3

In ieder land hechten mensen waarde aan andere dingen. Wil je als bedrijf je product goed aanbieden, dan zul je ook voor ieder land de nadruk leggen op andere punten. Voor deze opdracht heb ik samen met Miriam Kieboom zes commercials geanalyseerd aan de hand van het kwadrant van Rossiter en het model van Hofstede: twee gericht op de Nederlandse bevolking, twee voor de Britten en twee voor de inwoners van Zuid Korea. Het verslag met onze bevindingen is hier te vinden.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bruxelles

Convince the world, opdracht 1

Dinsdag 27 september zijn wij met de klas op excursie geweest naar Brussel. Onze impressie hiervan hebben wij gepresenteerd door middel van het volgende filmpje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Convince yourself

Convince the world, opdracht 2

Naar aanleiding van een gastcollege van André Lollinga, coach bij Academy Coaching, en een persoonlijk gesprek met een van de coaches heb ik een reflectie geschreven over mijzelf en hoe ik mijzelf verder wil ontwikkelen in de toekomst. De pdf vindt u hier.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ideation fase

Convince the world, opdracht 3

Deze opdracht bevat mijn concept voor 1 miljard mensen tot nu toe, en hoe ik daar gekomen ben. Ik heb het samengevat in een verhaal getiteld “Barrie en het raadsel van de 1 miljard”. Veel leesplezier vindt u hier!

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Onderzoek en Ideationfase

Design Driven Innovation, opdracht 2

In deze opdracht beschrijf ik hoe ik mijn netwerk van interpreters zie, en hoe ik hen in combinatie met mijn research heb gebruikt voor het ontwikkelen van een concept.

Het verslag van mijn onderzoek- en ideationfase vind je hier.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Conceptfase

Transformation Design, opdracht 1

Om een goed neer te kunnen zetten moet je het vanuit verschillende hoeken bekijken en beschrijven. Zo hebben wij onder andere gewerkt met persona’s, role-play-ideation en storyboards. Mijn concept en alles wat daarbij is komen kijken vindt u in dit verslag.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prototypefase

Transformation Design, opdracht 2

Het concept Treasure Tidy heb ik uitgewerkt tot een prototype, en dit prototype heb ik vervolgens meerdere keren getest. Een keer in de klas, aan de hand van role-playing en een scenario, en een keer met twee kinderen die werkelijk tot mijn doelgroep behoorden. Aan de hand van deze tests heb ik conclusies kunnen trekken over de mate waarin mijn concept aangepast zou moeten worden. Het verslag over mijn prototype en de testen is hier te vinden.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Businessmodel

Make it Happen, opdracht 2

Om Treasure Tidy overtuigend te kunnen presenteren, is een goede pitch nodig. Ook moet bewezen worden dat het concept haalbaar is, en wie er wat aan zouden kunnen hebben. In onderstaand filmpje is mijn pitch te zien, gevolgd door een bespreking van het Business Model en hoe dat toegepast kan worden op Treasure Tidy.

YouTube Preview Image

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reflectie

Make it Happen, opdracht 4

In onderstaand filmpje geef ik kort het proces weer dat ik tijdens deze minor heb doorlopen: van iemand die niet eens precies weet hoe je “innovatie” uit moet leggen, tot iemand die een innovatief concept uitwerkt.

YouTube Preview Image